Hattula – Finland 

Facebook Twitter Gplus Pinterest RSS
FINNISH RUSSIAN ENGLISH
Etusivu 360 Panorama

360 Panorama

Klikkaa kuvaa ja avaa panoraamaesitys. Kuvaa voi kääntää tarttumalla hiirellä
ja vetämällä haluttuun suuntaan. Eri huoneisiin pääset valikosta (vas.ylä),
ikoneista (vas.ala) tai pohjapiirustuksesta (oik.ylä).

edustushuvilat-häme